Til sammen 13 framstående norske imamer deltok i torsdagens møte, som fant sted i Regjeringskvartalet i Oslo. Potensielle stridstemaer ble imidlertid spart til senere møter — foreløpig.- Det var først og fremst et møte for å bli kjent og for å etablere en dialog. Men vi vil arbeide for å få til et nytt møte så snart som mulig. Imamene er viktige holdningsdannere i sitt miljø, og det er desto mer avgjørende at også disse har en rolle i inkluderingsarbeidet. Neste gang vil nok møtet ha et mer konkret innhold, sier Bjarne Håkon Hanssen til NTB.

Hanssen fikk imidlertid allerede på det første møtet gehør for arbeidet med å forhindre familierelaterte problemer i minoritetsmiljøene, herunder tvangsekteskap og æresdrap. I tillegg ble dårlige norskkunnskaper hos mange imamer tatt opp. Statsråden tror forumet vil være svært fruktbart på sikt.

— Imamene har et voldsomt engasjement i det norske samfunnet og deler de samme målene som regjeringen i inkluderingsarbeidet, sier Hanssen. (©NTB)