Av 32 undersøkelser verden over, der hele 110.000 brannmenn er med, viser halvparten en trolig sammenheng mellom brannslokking og en rekke krefttyper.Risikoen for å få testikkelkreft er dobbelt så stor for brannmenn som for andre menn, og brannmenn får også oftere prostatakreft, lymfekreft og beinmargskreft.

Svenske brannmenn vil nå legge press på myndighetene for å få bedre verneutstyr, sier Kenneth Carlsson i Brandmännens riksförbund til Svenska Dagbladet.

Kreftfaren blant brannmenn er tema for en større artikkel i siste nummer av tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine. (©NTB)