Ledigheten øker mest for dem over 60 år

Oslo (NTB): Arbeidsledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30 prosent siden 2014, viser nye tall.

Publisert
  • NTB

Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under 5 prosent, skriver Senter for seniorpolitikk.

En ny rapport utarbeidet for Senter for Seniorpolitikk viser at dersom personer i alderen 58-62 år reduserer sin deltakelse i arbeidslivet som følge av denne utviklingen, kan dette tilsvare 30.000 tapte årsverk og et verditap for samfunnet på 16 milliarder kroner.

Senter for seniorpolitikk advarer mot å bruke omstilling til å fase seniorene ut av arbeidslivet.

— Det vil bryte fullstendig med det politiske målet for pensjonsreformen, som er å sikre at folk står lenger i arbeid. Sluttpakker brukes gjerne for å få smidige nedbemanningsprosesser. For seniorer er det ofte vanskeligere enn de tror å få en ny jobb etter at de har tatt imot en sluttpakke. En sluttpakke kan for de eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av arbeidslivet for tidlig, sier direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk.

Rapporten viser eksempler på gode og dårlige sluttpakker. I de gunstigste eksemplene kan sluttpakkene kompensere for over seks årslønner. I motsatt tilfelle vil en minimalistisk sluttpakke kunne innebære et økonomisk tap tilsvarende flere årslønner for en arbeidstaker. (©NTB)

Publisert