I dag får vi vite hva som gikk galt da KNM Helge Ingstad hava­rerte. Dette er de ubesvarte spørs­målene.

foto