Mannen røpet ifølge dommen taushetspliktige opplysninger til uvedkommende om innsatte og andre personer han hadde tilgang til i jobben, skriver Fædrelandvennen.

Dette skjedde ved flere anledninger over en periode på tre år. Han delte blant annet navn på hvem som satt i arresten med folk utenfor politiet.

Han er også dømt for grovt brudd på tjenesteplikten og brudd på våpenloven. Han manglet tillatelse for en salongrifle, og oppbevarte tre rifler og to hagler under senga.

For dette får han en bot på 20.000 kroner, i tillegg til straffen på 45 dager betinget. Mannen er også suspendert fra jobben og har fått varsel om at han vil bli oppsagt.

Arrestforvarerens forsvarer sier dommen var som forventet, og at de tar den til etterretning.