Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre, melder NHO etter å ha gjennomgått svarene i sin siste medlemsundersøkelse.

Over halvparten av bedriftene på Østlandet og Sørvestlandet som har deltatt i medlemsundersøkelsen, svarer at de venter stor eller middels stor reduksjon i driftsresultatet som følge av de høye strømprisene.

Bare rundt én av ti bedrifter svarer strømprisen ikke får noen betydning for deres driftsresultat.

– Dette er dessverre ikke overraskende tall. I Midt- og Nord-Norge er situasjonen god, mens i sør er den svært vanskelig for flere. Derfor gjentar vi det vi har sagt siden januar, at vi må få de som er hardest rammet av strømkrisen igjennom denne ekstraordinære situasjonen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB, som har fått innsyn i deler av medlemsundersøkelsen.

NHO: – Ikke overraskende

Der er hovedtendensen at strøm og andre innsatsfaktorer utgjør en vesentlig større del av bedriftenes totale kostnader og at det i ledelsene rundt om er en stadig mer utbredt pessimisme for framtida. Men bildet er sammensatt, og strømprisene har tilsynelatende ikke skylda for alt som er galt; færre enn hver femte bedrift (18 prosent) i de hardest rammede regionene svarer i undersøkelsen at strømprisene tvinger dem til å redusere aktivitetsnivået.

Nesten to av tre bedrifter (63 prosent), av dem som har svart i disse regionene, sier de ikke kommer til å måtte redusere aktivitetsnivået som følge av høye strømkostnader. For landet som helhet svarer bare 15 prosent av bedriftene at de må redusere aktivitetsnivået, mens 66 prosent oppgir at de ikke trenger det.

NHO deltar direkte i regjeringens arbeid med å kartlegge behovet for strømstøtte og utarbeide en konkret ordning som først og fremst treffer de bedriftene som trenger hjelp. Arbeidet startet for en uke siden, og partene – LO deltar også – skal treffes igjen om en ukes tid.

Vil ha strømstøtte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært tydelig overfor NTB på at regjeringen vil hjelpe bedriftene som sliter uforholdsmessig mye under de skyhøye strømprisene. Men statsministeren anerkjenner også de mange argumentene mot i det hele tatt å gi strømstøtte til næringslivet som ledende økonomer har kommet med den siste uka.

Tidsplanen for det videre arbeidet med strømsituasjonen er ventet i løpet av mandagen. Høyre har gitt regjeringen ut september med å stable på beina en ordning for bedriftene.

– Vi har bedt regjeringen om å få på plass en ordning som treffer bedriftene der behovet er størst, og strømmen er dyrest. Det er avgjørende for å unngå konkurser og at folk mister jobbene sine, sier Almlid, som framhever de enorme regionale prisforskjellene som nærmest deler landet på midten.

Snaut hver fjerde bedrift i Midt-Norge og nordover oppgir at strømprisene fører til stor eller middels stor reduksjon i driftsresultat. Bare 7–8 prosent er tvunget til å redusere aktivitetsnivået.

– Vi kan ikke ha en konkurransevridning innad i landet, hvor bedrifter må flytte fra en region til en annen på grunn av dyr strøm, sier NHO-sjefen​.

Mørke skyer

For første gang siden januar er det flere bedrifter som tror framtida blir dårligere enn som venter bedring. Det er nå 8 prosentpoeng flere som ser negativt på framtida, mens det var 1 prosentpoengs overvekt av positive vurderinger i juli.

34 prosent av dem svarer at markedssituasjonen i august er god, mot 40 prosent i juli. Andelen som betegner den som dårlig, har økt fra 9 til 11 prosent. Resten betegner situasjonen som tilfredsstillende.

To faktorer peker seg ut:

* Unormalt høy kostnadsvekst

* Høy prisvekst og økende renter

Framtidsutsiktene i så godt som alle bransjer er dårligere i august enn i juli. Bare 5 av 16 bransjer innen NHO har fortsatt overvekt av optimister.

Det er store forskjeller mellom fylkene – for eksempel er stemningen dobbelt så god i Trøndelag som i Innlandet.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 8. og 11. august og omfatter drøyt 2.550 svar.