— Politimannen er mistenkt for i kraft av sin stilling å ha gitt den narkotikasiktede bærumsmannen opplysninger eller på annen måte bidratt til å trygge og sikre hans narkotikavirksomhet, opplyser etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten til NTB.

Den siktede politimannen er gjort kjent med den utvidede siktelsen.

Bærumsmannen var tidligere vitne i denne saken, men han har i nye avhør hatt status som siktet for grov korrupsjon.

— Siktelsene i saken baserer seg på bevisbildet i etterforskningsmaterialet som foreligger per i dag. Mistanken bygger blant annet på en pengeoverlevering, funn av kontanter på bopel, oppussing av et bad og elektroniske spor som SMS-kontakt mellom politimannen og bærumsmannen, sier etterforskningslederen.

Spesialenheten har i retten fått medhold i å ta 248.000 kroner som sikkerhet for mulig inndragning av utbytte fra straffbar virksomhet hvis Jensen blir dømt. (©NTB)