— Det kommer motstridende meldinger om hvorvidt denne screeningen er effektiv eller ikke. Det blir gjort, men problemet er om de er effektive, sier EUs helsekommissær Tonio Borg.

Granskingen vil bli gjennomført i Liberia, Sierra Leone og Guinea, de tre landene som er verst rammet av den svært dødelige virussykdommen. Hvis nødvendig, kan EU hjelpe til med å bedre screeningene, ifølge Borg.

EUs helseministre møttes torsdag i Brussel for å diskutere ebola-krisen. Av andre ideer som ble lagt fram, var bruken av et visuminformasjonssystem, som vil kunne bidra til at landene får vite når en person som kan ha vært utsatt for ebolasmitte, ankommer Europa.

Det ble også drøftet om det skal opprettes en database slik at man til enhver tid vet hvor risiko-personer befinner seg. (©NTB)

(©NTB)