— For det første har ikke USA spurt om vi ville sende kampfly til Irak. For det andre har vi noen tekniske utfordringer som gjør at det nok er riktig å opprettholde kapasiteten her hjemme. Den tredje grunnen er en noe mer spent situasjon i våre nærområder, sier Erna Solberg til VG.

Hun understreker at ubåtjakten i Sverige ikke er årsaken til spenningen.

— Jeg tenker på det generelle bildet med økt russisk aktivitet både i luften og til havs, og forflytning av tropper og annet som gjør det nødvendig å følge godt med her hjemme, sier Solberg.

Hun tror at Norges allierte i NATO har stor forståelse for at Norge må bruke mer ressurser i nordområdene og på grensen mot Russland.

— Med felles grense mot Russland er Norge i en annen situasjon enn land som Danmark, Holland og Belgia, sier hun. (©NTB)