WASHINGTON: 29 prosent av velgerne mener ifølge CNNs valgdagsmåling at Obamas politikk bør videreføres, mens 18 prosent mener at det bør føres en mer liberal politikk.

47 prosent av velgerne ser dermed ut til å foretrekke en demokrat som president.

46 prosent mener til sammenligning at det bør føres en mer konservativ politikk i Washington, noe som taler til Trumps fordel.

Privatøkonomi

Valgdagsmålingen viser også at 30 prosent av velgerne mener at de har fått det bedre økonomisk de siste fire årene, mens 41 prosent mener at privatøkonomien er uendret.

27 prosent av velgerne sier at de har fått verre økonomi under de siste fire årene med Barack Obama som president.

Vurderingsevne

38 prosent av velgerne sier ellers at de la mest vekt på at kandidaten de stemte på «kan bringe endring».

22 prosent la mest vekt på at den neste presidenten «har rett erfaring», mens 22 prosent sier at de la mest vekt på at presidenten har «god vurderingsevne».

15 prosent sier at de stemte på den de mener «bryr seg om» dem.

Færre hvite

CNNs valgdagsmåling kan også tyde på at adelen hvite velgere har falt fra 72 prosent i 2012, til 70 prosent ved dette valget.

Andelen svarte velgere ser ut til å ha steget fra 10 prosent ved forrige valg til 12 prosent nå.

Andelen latinovelgere ser ut til å være uendret på 11 prosent, viser de foreløpige valgdagsmålingene.

Tror ikke på valgfusk

Donald Trumps gjentatte påstander om at demokratene vil manipulere utfallet av valget, ser ellers ikke ut til å ha stor støtte blant velgerne.

84 prosent av de spurte i CNNs valgdagsmåling sier at de er helt eller ganske sikre på at opptellingen vil gå riktig for seg. 10 prosent er ikke sikre, mens 5 prosent er helt sikre på valgfusk.

Bestemte seg tidlig

Valgdagsmålingen viser ellers at velgerne i liten grad bryr seg om hva som skjer de siste ukene i valgkampen.

Hele 62 prosent sier at de bestemte seg før september, ytterligere 13 prosent sier at de bestemte seg i september, og like mange sier at de bestemte seg i forrige måned.

Bare 5 prosent sier at de bestemte seg i løpet av den siste uken før valget, og 7 prosent sier at de først bestemte seg i løpet av de siste dagene.