– Ledningene er viktig for å sikre forsyningen til Morrows planlagte industriutbygging i Arendal og vil også kunne gi kapasitet til annen kraftintensiv industri i området, sier seksjonssjef Carsten Jensen i NVE i en pressemelding.

De to nye ledningene på 132 kilovolt (kV) skal gå fra Bøylestad til Morrows industriområde i Arendal.

Ledningene blir nær elleve kilometer lange og skal bygges med to masterekker, som skal gå parallelt med eksisterende ledning i området.