Det gjelder blant annet kapasiteten til kraftkabelen mellom Norge og Storbritannia, skriver Esa i en pressemelding.

I juli 2022 mottok Esa en klage mot Norge med påstand om brudd på EØS-konkurransereglene.

Norske myndigheter ga Nord Pool, den tidligere monopolisten, enerett til å organisere auksjoner for strøm for neste dag (døgnmarkedet) i budsone NO2 (Sørlandet og Sør-Vestlandet) inkludert kapasiteten på kraftkabelen North Sea Link (NSL). NSL knytter sammen kraftmarkedene i Storbritannia med NO2.

Esas konklusjon foreløpig er at disse vedtakene har ført til ulike konkurranseforhold, noe som bidrar til å opprettholde eller styrke Nord Pools allerede dominerende markedsposisjon.

Dermed vurderer Esa at Norge har brutt EØS-avtalens artikkel 59.

Norge har en svarfrist på to måneder til å legge fram sine tilsvar, og Esa kan deretter ta saken videre.