Fra oktober i fjor til oktober i år har den totale produksjonen av vannkraft økt med 26 prosent, fra 9.369 til 11.775 gigawattimer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Vannkraft utgjorde i oktober drøyt 88 prosent av kraftproduksjonen i Norge, mens vindkraftandelen er på litt over 10 prosent. 1,7 prosent av elektrisiteten kom fra varmekraft.

Hittil i år har produksjonen fra vannkraft økt med 8,9 prosent sammenlignet med i fjor, og trukket opp den totale strømproduksjonen med 7,7 prosent.

Særlig høsten 2022 var produksjonen og forbruket av norsk vannkraft preget av lav fyllingsgrad i vannmagasinene, høye strømpriser og lite nedbør. I år er situasjonen motsatt: Fyllingsgraden er svært høy, strømprisene er lavere.

Strømforbruket har også økt med nesten 18 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.