En viktig årsak til nedgangen var at prisene på klær falt med 6,3 prosent fra juni til juli, viser ferske konsumpristall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg falt prisen på strøm, medregnet nettleie, med 6,6 prosent i samme periode, noe som blant annet skyldes økt fyllingsgrad i vannmagasinene.

Etter et fall på 0,7 prosent i juni steg matprisene kraftig i juli. Jordbruksoppgjøret bidro til en prisøkning på 2 prosent.

Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var tolvmånedersveksten på 1,2 prosent i juli. Det er en oppgang i kjerneinflasjonen på 0,5 prosentpoeng fra juni.

Ifølge analytikere i DnB NOR Markets er prisveksten noe høyere enn ventet, men likevel marginalt lavere enn Norges Banks anslag på 1,3 prosent fra juni.

De siste tolv månedene har konsumprisindeksen (KPI) steget med 1,6 prosent, 0,3 prosentpoeng høyere enn tilsvarende tall i juni. (©NTB)