HOLE: Det er hektisk aktivitet rundt Utøya fredag morgen. Ca. 500 pårørende er ventet til øya i løpet av fredagen, skriver Aftenposten.no.

De aller fleste av dem som har mistet et familiemedlem har ønsket å delta på markeringen, mindre enn en måned etter massakren.

69 ungdommer ble drept på Utøya i massakren 22. juli.

Ekstra belastning

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har hovedansvaret for å organisere arrangementet. Med seg har de mannskaper fra Røde Kors, Forsvaret, Sivilforsvaret og politiet.

— Vi vet fra tidligere katastrofer at det er en ekstra belastning å komme til stedet der deres kjære døde, men når vi likevel tilbyr det er det fordi det på lang sikt bidrar til å bearbeide sorgen, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen til Aftenposten.no.

På Utøya er det også representanter fra Kripos som er med for å gi informasjon til de pårørende, blant annet om hvor deres familiemedlem ble funnet.

AUF er også tilstede for å forklare litt om historikken til øya, for de som ønsker det.

Mange helseteam

DSB antar at det vil være 6-7 personer fra hver familie som vil være med, og nesten alle familier har meldt sin ankomst.

— Vi har god helseberedskap på øya. Og vi har mange helseteam med kriseberedskap. Vi er forberedt på at dette er en svært tung belastning for mange, sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Hun er en av flere statsråder som vil besøke Utøya og de sørgende i løpet av dagen.

— Det viktigste for oss statsråder er å være til stede for de etterlatte. Selv har jeg ikke noen spesielle familier jeg skal følge, men jeg har hatt kontakt med mange den siste tiden og vil være tilstede som medmenneske for familiene som er her i dag, sier Strøm-Erichsen.

— Jeg kjente både personer som omkom og overlevde massakren. Dette berører hele landet, sier helseministeren.

Mye trafikk

Ettersom E16 fortsatt er stengt, sluses all trafikk mellom Sollihøgda og Sundvollen forbi Utvika. Politiet har derfor ikke mulighet til sperre av veien, men de holder strengt oppsyn med avkjøringene ned til fergekaiene.

Politiet har satt inn store ressurser for å hindre kaos på veien, som på en fredag har stor trafikk i forbindelse med helgeutfarten.

Det er satt opp busser fra både Oslo og Sundvolden hotell, og ned til Utvika camping og Utøyabrygga.

Her venter MS Thorbjørn, som er den vanlige Utøya-fergen, i tillegg har Forsvaret rigget til et par spesialfarkoster som kan ta de pårørende over sundet til øya.

På vannet patruljerer flere båter, blant annet en båt fra Redningsselskapet.

Området mellom bussholdeplassene og fergekaien er stengt for alle unntatt pårørende og hjelpemannskaper. Pressen er henvist til en gård 100 meter unna for å skjerme de pårørende.

Styrer dagen selv

DSB har lagt opp til at de pårørende fullt og helt styrer hvordan de vil legge opp dagen sin. Ute på øya blir hver familie møtt av en representant fra Røde Kors som vil følge dem rundt øya. På øya er det også godt med helsepersonell og kriseteam.

Røde Kors har et eget opplegg for barn som reiser til Utøya.

Alle som ønsker det har med en kontaktperson fra kommunen. I tillegg er det egne helseteam på øya, som består av leger, psykologer og personer med særskilt krisekompetanse. I tillegg til helsepersonell og sjelesørgerteam, beståene av prest, imam og humanetiker.

Sundvollen hotell, som ligger et par kilometer nord for Utøya, er sperret av. Her vil de pårørende ankomme i busser etter besøket ved Utøya.

Hotellet var stedet der overlevende ble fraktet om kvelden og natten den 22. juli. Det var også her overlevende fikk treffe familiemedlemmer først.