Det dreier seg om utstyr på atomreaktoren i Nyongbyong, som Nord-Korea nylig kunngjorde skulle gjenåpnes. IAEA mistenker at denne reaktoren har blitt brukt til å framstille plutonium til produksjon av atomvåpen. Reaktoren ble stengt i 1994 som et resultat av en avtale mellom FN og Nord-Korea.Sjefen for IAEA, Mohamed El-Baradei, krever at Nord-Korea umiddelbart tillater at byråets inspektører utplasserer nødvendig kontroll— overvåkingsutstyr. IAEA krever dessuten at Nord-Korea ikke bruker reaktoren før slikt utstyr igjen er på plass.

Ifølge IAEA har Nord-Korea fiklet med overvåkingskameraer på reaktoren slik at inspektørene ikke lenger kan følge med på det som skjer på reaktoren.

IAEA har flere ganger oppfordret Nord-Korea til å respektere avtalen fra 1994. IAEA har også uttrykt at det i høy grad misliker at Nord-Korea insisterer på at landet har rett til å utvikle atomvåpen.