P4s informasjonsdirektør, Ole Tom Nomeland, mener departementet trenerer saken.Reaksjonene i P4 var sterke da radiokanalen rett før jul fikk beskjed om at den ikke får fornyet konsesjonen.. P4 forbereder både en klage på vedtaket og har varslet søksmål mot departementet i milliardklassen.

Radiokanalen har bedt om innsyn i saksdokumentene som lå til grunn for konsesjonstildelingen. Sivilombudsmannen har også engasjert seg i innsynssaken og krevd at departementet i løpet av fredag 27. desember skulle forklare hvorfor det vil bruke tid på å utlevere dokumentene P4 har krevd innsyn i.