Desember-tallene fra Opinion bekrefter resultatene i en måling fra MMI offentliggjort i Dagbladet onsdag.Av alle spurte i Opinions måling er det 49 prosent som ville si ja og 36 prosent nei dersom det var EU-avstemning i morgen. Når vet-ikke-gruppen på 15 prosent holdes utenfor, viser det seg at oppslutningen om ja-siden ligger stabilt på 58 prosent, mens nei-siden får 42 prosent både i november og desember.

Desembermålingen bekrefter overgangen av nei-velgere fra folkeavstemningen i 1994. Hver femte EU-motstander den gang ville ha stemt ja nå. Bare en av 20 ja-velgere fra 1994 ville ha gått over til nei-siden i dag.

Dagbladets måling fra MMI viste at 44 prosent av dem som hadde tatt standpunkt var for EU mens 37 prosent var mot. Denne målingen viste også en kraftig overgang fra nei til ja fra september til desember i år.