Trondheim Statsadvokat Helge J. Kaasbøll ba samtidig om at juryen må svare nei på alle skyldspørsmål for denne mannen. Bakgrunnen er at mannen er erklært sinnssyk. De psykiatrisk sakkyndige er i «sterk tvil» om han var stafferettslig tilregnelig da de påståtte overgrepene skal ha skjedd.Aktor mener fortsatt at mannen utførte seksuelle overgrep mot datteren, men kom likevel med følgende oppfordring til juryen:— Dere skal svare nei. Vi har ikke oppfylt vår bevisbyrde med hensyn til tilregnelighet. Han skulle hatt sikringsdom i 1992. Men behovet for sikring er ikke lenger til stede, sa Kaasbøll.Utuktig omgang

Tre menn er tiltalt i denne saken, som gjelder påståtte overgrep mot en fem år gammel jente i Leksvik i Nord-Trøndelag i 1989. Jentas far og morfar ble i 1992 kjent skyldige i blant annet samleie med jenta. De ble begge dømt til seks års fengsel. En onkel ble kjent skyldig i mindre alvorlige overgrep, og fikk en straff på ett år og fire måneder.Aktor ba i sin prosedyre torsdag om at juryen - også for morfaren og onkelen - må svare nei på tiltalepunktene som gjelder samleie. Men Kaasbøll opprettholder påstanden om at disse to må kjennes skyldige i utuktig omgang med den fem år gamle jenta.Grunnlaget for denne påstanden er først og fremst de opplysninger som har kommet fra jenta i dommeravhør og i flere andre sammenhenger, helt fram til hennes egen forklaring i lagmannsretten i forrige uke.Lovendring

Loven er forandret siden straffesaken i 1992. Dette innebærer at noe av den utuktige omgang som er beskrevet i spørsmålsskriftet til juryen, ut fra dagens lovgivning regnes som samleie med barn.Men aktor mener det ikke er ført bevis for samleie ut fra den definisjon som gjaldt i 1992, og som to av de tiltalte den gang ble dømt for.Advokat Øystein Skogrand, som er forsvarer for jentas far, hevdet i sin prosedyre at hele denne saken skyldes at ansatte i den kommunale PP-tjenesten satte opp «en hypotese om sex-misbruk». Jentas historie ble deretter - ved hjelp av ledende spørsmål og lek med dukker - utviklet i dommeravhør og samtaler, sa Skogrand.Han hevdet også at hypotesen om seksuelle overgrep var tatt «ut fra løse lufta», og at det på forhånd ikke var en eneste indikasjon på seksuelt misbruk.De to andre forsvarerne - advokatene Christian Wiig og Arve Opdahl - skal holde sine prosedyrer i dag. Da skal også rettens administrator, lagdommer Ole Johan Lund, holde sin rettsbelæring, før juryen trekker seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålene. ntb