EU-kommisjonen vil mer enn halvere produksjonsstøtten i landbruket. Eksportsubsidiene skal ned med 45 prosent i landbruksforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Tollsatsene bør ned i gjennomsnitt 36 prosent, og minst 15 prosent på enhver vare. Samtidig bør halvparten av all import fra u-land skje til null toll.Dette er noe av innholdet i forslaget fra EU-kommisjonen. EU regnes som en av Norges viktigste allierte i WTO, men innholdet i dette utspillet vil bety en ny stor endring i norsk landbrukspolitikk, dersom det går igjennom.

Landbruksminister Lars Sponheim (V) sier at om EUs forslag blir vedtatt, vil det få store konsekvenser for norsk landbruk.

Kornproduksjonen, selve navet i norsk landbruk, vil kunne falle helt bort, sier han.