Det har nok vært en fordel å vokse opp i ikke altfor fete kår. For hundre år siden var det mange som levde sunt, sier Sidsel Graff-Iversen, lege og fagsjef på Folkehelseinstituttet, til Dagsavisen.I år 1900 var det bare 30 hundreåringer her til lands. I 1971 var tallet 114, mens det ved årsskiftet i år var steget til 452, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Graff-Iversen trekker fram færre infeksjonssykdommer, større barnekull og tilbakegang for hjerte— og karsykdommer som noen av årsakene.