Årsaken til Robertsons vrede er en fersk kjennelse der USAs øverste domstol avkriminaliserer homofile handlinger mellom voksne mennesker. Homoseksuell praksis er en privatsak og skal derfor ikke lenger anses som kriminelt. Homofil praksis har fram til nå vært forbudt i 13 stater.Robertson mener dette åpner veien for legalisering av bigami, prostitusjon og til og med incest.

Ingen kultur har greide å overleve etter at den med overlegg åpnet seg for homoseksualitet, sier Robertson. Han fordømmer samtidig USAs høyesterett som et udemokratisk fåmannsvelde med altfor stor makt.

Nå vil domstolen misbruke denne makten til å undergrave amerikanernes moral, sa Robertson tirsdag. Men snarere en å kreve høyesterett opphevet, vil han ha en "bønneoffensiv" for å få tre av dagens dommere byttet ut med konservative jurister.

Amerikanske høyesterettsdommere utnevnes på livstid av landets president, men utnevnelsene må godkjennes av Senatet. Seks av de ni dommerne gikk inn for legaliseringen som Pat Robertson nå tordner mot.