15-åringen ble fraktet til Sykehuset i Vestfold, men ble erklært død etter ankomst.Politiet jobber med vitneavhør på stedet, og hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart.