Det er produktene Juniorgrøt og Havregrøt som forsvinner fra butikkhyllene. Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har funnet rester av plantevernmiddelet klormekvat i et parti av produktene med holdbarhetsdato 15. november 2003, skriver VG.Klormekvat er et vekstregulerende middel som sprøytes på blant annet frukt og grønnsaker.

Funnene er lave og representerer ingen helsefare. Men funnene overstiger de tillatte grensene, sier førstekonsulent Marianne Tomtum i SNT.

Informasjonssjef Kari Raunedokken i Tine sier at de nå vurderer å bytte ut de to produktene med grøt som inneholder økologisk havre.