Resultatet per aksje utgjorde 9 kroner, mot 11 kroner året før.Resultatet for andre kvartal bekrefter en fortsatt god driftsmessig utvikling i Hydros tre kjerneområder, uttaler generaldirektør Eivind Reiten.

Driftsresultatet i andre kvartal utgjorde 4,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 9 prosent i forhold til 2002. Første halvår har gitt et resultat etter skatt på 4,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var resultatet nær 5 milliarder kroner.