De fleste av de 37 døde av røykforgiftning i brannen som oppsto etter eksplosjonen. Minst 70 mennesker ble skadd i ulykken.I Sør-Afrika ble 46 mennesker skadd i voldsom nyttårsfeiring i det beryktede Hillsbrow-distriktet utenfor Johannesburg. Det skjedde da folk i tråd med lokal tradisjon kastet flasker, steiner, møbler, TV-apparater ut av vinduene og ned på gata under.

I New York preget frykten for terror forberedelsene til nyttårsfeiringen. Politiet plasserte skarpskyttere i vinduer og på tak rundt Times Square i sentrum av byen, og politihunder snuste rundt etter våpen og sprengstoff.

Men stort sett forløp nyttårsfeiringen rolig de fleste steder i verden. I Stockholm gikk feiringen muntert og fredelig for seg, men i Göteborg og Malmö hadde politiet hendene fulle med fyll og bråk.

Været var mange steder den største hindringen for en skikkelig nyttårsfest, med iskulde i noen land og styrtregn i andre.