Det er statsadvokat Kjetil Omholdt som er sykmeldt, får NTB opplyst ved Agder lagmannsrett. Ankesaken skulle etter planen ha startet mandag.Ettersom det ville ta tid for statsadvokatembetet å erstatte Omholt ville de ikke greie å være klare til en rettssak før i mars, men da passet det ikke for forsvarerne. Det nærmeste tidspunktet som passet for begge parter var derfor ikke før i september, sier lagdommer Karl-Einar Knudsen ved Agder lagmannsrett til NTB.

Den 14. juni i fjor ble Gamal Hosein dømt til ti års fengsel for å ha drept sin kone Gry Hosein som ble funnet i Skienselva 6. mars 2001. Gamal Hosein anket dommen til lagmannsretten.