Totalt ble 463.888 bilførere stanset og kontrollert av UP første halvår. Det er en økning på 39.232 fra fjorårets første seks måneder.Vi har reagert mot 31.229 førere for brudd på hastighetsbestemmelsene. Det er en økning på 2.729. 1.591 bilførere holdt så høy fart at førerkortet ble beslaglagt, noe som er på linje med fjoråret, sier Ole Høiby, konstituert sjef for Utrykningspolitiet.

320 bilførere er hittil i år pågrepet av politiet for ruspåvirket kjøring. Kun 167 av disse hadde gyldig førerkort.

Totalt er 46.544 bilførere blitt anmeldt av politiet, fått forenklet forelegg eller gebyr. Antallet er en økning på 7.255 i forhold til første halvår 2002.