Tre tyske storbanker avviste torsdag igjen Holzmanns bønn om støtte til et opplegg for sanering av konsernets gjeld. Dermed var konkursen uunngåelig, rundt 23.000 arbeidsplasser står i fare, og de politiske konsekvensene kan bli alvorlige.For to og et halvt år siden ble Holzmann reddet fra undergangen, etter at statsminister Gerhard Schröder personlig grep inn og avverget en konkurs. Denne gangen kom det ingen slik redningsaksjon fra høyeste hold.

Dårlig reklame

Schröder lar være å gripe inn igjen, selv om han nok kunne gjøre seg populær med å kaste ut en ny redningsline til Holzmann. Tyskerne skal velge ny nasjonalforsamling i september, og tapet av ytterligere 23.000 arbeidsplasser er ingen god reklame for regjeringen i Berlin.

Schröders sosialdemokratiske parti og deres koalisjonspartner, miljøvernpartiet De grønne, har styrket sysselsetting som et hovedmål for sin politikk. Men ledigheten har ikke gått ned så raskt som Schröder i sin tid lovet.

Da han kom til makten i 1998, sa Schröder at arbeidsledigheten skulle ned under 3,5 millioner før valget i 2002. I dag ligger tallet fortsatt på langt over fire millioner, og Holzmann-falitten vil ikke gjøre situasjonen noe lysere.

Bortkastede penger?

Delstaten Hessens konservative regjeringssjef Roland Koch reagerte torsdag med resignasjon snarere enn sinne på Holzmann-konkursen. Koch sa at politikerne må akseptere at forsøket på restrukturering har slått feil, og ikke kaste bort mer penger på selskapet.

Holzmanns finanssjef Johannes Oliger sier at kreditorenes tap ved en konkurs kan komme opp i 1,3 milliarder euro, det vil si ti milliarder kroner. Bankenes del av dette tapet blir 250 millioner euro eller nesten to milliarder kroner, anslo han.

Tysklands største bankkonsern, Deutsche Bank, hadde utarbeidet en redningsplan for Holzmann. Deutsche Bank fikk imidlertid ikke med seg de andre store kreditorene på denne planen, der Holzmann skulle tilføres 50 millioner euro (385 millioner kroner) i frisk kapital.