Fellesforbundets 1. nestleder Jens-Petter Jensen sier at årsaken til bruddet er manglende vilje fra arbeidsgiverne til å komme forbundet i møte på sentrale krav.Det skal være det generelle tillegget og tjenestepensjonsordningen som det er uenighet om. BNL mener at det må være opp til den enkelte bedrift og arbeidstakerne å forhandle seg fram til pensjonsløsninger.

Fellesforbundet krever at minstelønna heves fra 107,50 kroner per time for byggfag.

BNL krever at bedriftenes ledelse og de tillitsvalgte skal kunne inngå avtaler om et lønnssystem som passer best for den enkelte bedrift, uten at organisasjonene skal godkjenne lønnssystemet. Dette kravet avvises av Fellesforbundet.