— Beslutningen må særlig ses på bakgrunn av forsterket uro i finansmarkedene i det siste og klare signaler om svakere vekst internasjonalt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Analysene Norges Bank la fram i juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår.

Norges Bank trekker fram at det er god vekst i norsk økonomi, og at utviklingen her hjemme har vært om lag som ventet, noe som taler for fortsatt høyere rente.

På den andre siden er inflasjonen lav. Utviklingen hos våre handelspartnerne ser ut til å bli svakere enn ventet. Sammen med uroen i finansmarkedene påvirker det utsiktene også her hjemme, forklarer sentralbanksjefen.

— En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten ikke endres ved dette møtet, sier han. (©NTB)