Planen om å kjøpe verdipapirer for 60 milliarder euro i måneden ble vedtatt i januar. Oppkjøpene av europeisk statsgjeld og andre typer verdipapirer vil minst vare i halvannet år, og ESB skal til sammen bruke en sum tilsvarende nesten 10.000 milliarder kroner.

Denne typen tiltak kalles kvantitative lettelser, eller mer uformelt «pengetrykking». Målet er å oppnå høyere økonomisk vekst og unngå fallende priser.

ESB har allerede senket renten nesten til null, uten at det har fått slutt på perioden med lav vekst som i deler av eurosonen har vart helt siden finanskrisen. Også sentralbankene i USA, Storbritannia og Japan har satset på pengetrykking i kjølvannet av finanskrisen for å få fart på økonomien. (©NTB)