Forrige uke var den første det var mulig å forhåndsstemme i år. Da ble det lagt 42.862 stemmesedler i urnene. Det var drøyt 10.000 flere enn gjennom den første uka med forhåndsstemming for fire år siden.

Så langt Kommunal— og moderniseringsdepartementet har oversikt denne uka, det vil si fram til og med torsdag, hadde tallet steget til godt over 80.000 forhåndsstemmer. Det er 3.000 flere enn etter to hele uker med forhåndsstemming ved forrige lokalvalg.

Ved kommune- og fylkestingsvalget for fire år siden var det nesten en halv million nordmenn som benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. To år senere, altså ved stortingsvalget 2013, benyttet neste hver tredje velger - 855.000 - seg av muligheten til å gjøre unna borgerplikten før selve valgdagen. (©NTB)