Savnet-saken i Sør-Afrika: Det ble gitt feil informasjon i savnetmeldingen