– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Venstre og Fremskrittspartiet er enig, og dermed er det flertall for en kontrollsak, skriver NRK.

Ap lukker ikke døra

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen, som er ett av partiets medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at partiet ikke har konkludert i saken.

– Jeg tenker at det er naturlig at disse sakene blir sett i en sammenheng, så ser jeg fram til å diskutere i komiteen hvordan vi best kan gjøre dette. Regjeringen har også sagt at de ønsker å svare på spørsmål, sier Jacobsen til NTB.

– Betyr det at dere ikke avviser en kontrollsak nå?

– Vi får se på dette fram til torsdag og se hva vi tenker er den best mulige måten å ta dette videre på, sier Jacobsen, som også er leder i Oslo Arbeiderparti.

Tre regelbrudd

Brenna har beklaget at hun har brutt habilitetsreglene, men Ap-nestlederen fortsetter som kunnskapsminister. Kulturminister Trettebergstuen trakk seg for sine regelbrudd, det samme gjorde Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe.

De hadde alle brutt regjeringens habilitetsregler. Det har ført til en større debatt, og det er blitt advart mot at slike saker kan svekke folkets tillit til politikerne.