– Jeg vil kalle det et paradoks når den russiske politikeren som la grunnlaget for å ta vekk jernteppet mellom øst og vest, begraves uten at noen fremtredende politikere fra Vesten kan komme, sier Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik til NTB.

Gorbatsjov begraves i Moskva lørdag. Han døde tirsdag, 91 år gammel. Nåværende president Vladimir Putin har varslet at han ikke stiller i begravelsen, og at det heller ikke blir en statsbegravelse.

I stedet blir det en privat seremoni, samt en åpen markering. Utenriksdepartementet opplyser til NTB at Norge blir representert på den åpne markeringen ved ambassaden i Moskva. USAs ambassadør John Sullivan skal delta, men det er ikke kjent om det er i selve begravelsen eller den åpne markeringen.

Åpenhet og omstrukturering

– I en annen situasjon tror jeg mange vestlige ledere ville ha vært der for å hedre minnet til en som har skapt verdenshistorie i måten han opptrådte på, sier Bondevik.

Han har selv møtt Gorbatsjov flere ganger, og forteller om en tidligere statsleder som det var mulig å snakke ærlig og åpent med. Nettopp åpenhet og demokratisering av Sovjetunionen var også grunnen til at Gorbatsjov i 1990 fikk Nobels fredspris.

Begrepene perestrojka (omstrukturering) og glasnost (åpenhet) er meislet i Gorbatsjovs ettermæle.

Den nedskalerte gravleggelsen er et eksempel på hvordan Kreml ser på arven etter Gorbatsjov. Putin har en full kalender og kan ikke stille, er den offisielle forklaringen. Talsperson Dmitrij Peskov sier at det dreier seg om arbeidsmøter, en internasjonal telefonsamtale og forberedelser på en forretningskonferanse neste uke.

Gorbatsjov skal begraves i Novodevitsjij-gravplassen i Moskva, ved sin kone Raisas side. Mange av Russlands største menn er gravlagt der, blant dem Boris Jeltsin. Seremonien holdes i unionspalasset i Moskva, i søylehallen der. Det er en hall som ble brukt i forbindelse med begravelsene til Vladimir Lenin, Joseph Stalin og flere sovjetledere.

– Kjølig forhold til Putin

Peskov understreket på en pressekonferanse at det likevel ikke er en statsbegravelse, selv om den har elementer av å være det. Putin har kalt oppløsningen av Sovjetunionen for den største geopolitiske katastrofen i forrige århundre. Han sa onsdag at Gorbatsjov hadde gjort stort inntrykk på verdenshistorien.

Bondevik påpeker at det har vært et kjølig forhold mellom Putin og Gorbatsjov, og sier han har merket seg at Gorbatsjov kom med kritiske merknader til Putins krig i Ukraina. Det sa også Gorbatsjovs tidligere taleskriver Pavel Palaztsjenko til Reuters nylig.

– Det sies at Putin har skapt en situasjon i strid med Gorbatsjovs ånd, som da hindrer vestlige ledere i å komme og hedre minnet til Gorbatsjov. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Bondevik.

– Jeg tror for øvrig ikke Putin klarer å reversere alt det som skjedde under Gorbatsjov, fordi de mange land som fikk sin selvstendighet i Øst-Europa, det er det ikke mulig for Putin å reversere. De tidligere sovjetrepublikkene som fikk sin frihet, tror jeg heller ikke Putin har mulighet til å reversere, sier den tidligere KrF-statsministeren.

Oppfordring til vestlige ledere

Han understreker at Gorbatsjov rett nok kjempet imot oppløsningen av Sovjetunionen, men sier at han forsto at det var umulig.

Bondevik sier at vestlige ledere har uttalt seg svært anerkjennende om Gorbatsjov og at han har fått mye velfortjent heder verbalt.

– Det er ikke så lett slik situasjonen er nå å gjøre noe annet enn akkurat det. Så får vi håpe at det kan komme en dag hvor forholdene mellom Russland og Vesten blir normalisert, sier Bondevik.

Han kommer med en oppfordring til vestlige ledere.

– Vestlige ledere som en gang i framtiden kan komme på besøk i Russland, kan benytte anledningen til å besøke hans grav og legge ned en krans der. Når det kan skje er det ikke mulig å si. Krigen, er jeg redd, blir langvarig, og forholdet mellom Russland og Vesten vil være kaldt i lengre tid, sier Bondevik.

Han beskriver Gorbatsjov som en behagelig samtalepartner og forteller om sist gang de møttes:

– Jeg spurte ham hvorfor han lot landene i Øst- og Sentral-Europa få sin frihet uten å prøve å gripe inn slik hans forgjengere hadde gjort i Ungarn og Tsjekkoslovakia. Til det sa han at han var overbevist om at bruk av makt for å hindre en frihetskamp ikke er riktig eller mulig i det lange løp, men han ga også uttrykk for at det autoritære kommunistiske systemet ikke var bærekraftig i det lange løp, sier Bondevik.