Solberg feiret ny kommune i hjemtraktene

Nå passer det vel godt å si at i dag er vi alle striler, utbasunerte statsminister Erna Solberg (H) under feiringen av nye Øygarden kommune lørdag.

Publisert: Publisert:
  • NTB-Kristian Skårdalsmo

Sammenslåingen av Fjell, Sund og Øygarden ble markert med folkefest.

Det er ikke så verst å starte det nye året i Øygarden for å markere at «tre gode kommuner slår seg sammen til én enda sterkere kommune», fremholdt Solberg.

– Når det i tillegg er i nabokommunen til min egen hjemkommune, kan det knapt bli bedre, sa statsministeren.

Hun la til at det har vært lagt ned mye arbeid for å få på plass den nye storkommunen, som med sine 39.000 innbyggere blir den nest største i nye Vestland fylke. Bare Bergen er større.

– Den nye kommunen har jobbet spesielt mye med tjenestene rundt de som trenger det mest: Barnevernsbarn, mennesker med rusproblemer, mennesker med psykiske helseutfordringer, mennesker med nedsatt funksjonsevne og de som faller utenfor, sa Solberg.

Én av tre bor i «ny» kommune

Innbyggerne i Øygarden er langt fra alene om å befinne seg i en ny kommune etter nyttår. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor én av tre personer i Norge nå i en kommune som er blitt slått sammen under kommune- og regionreformen.

Fra 2016 til 2020 er antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356, mens antall fylkeskommuner har gått ned fra 19 til 11. Senest ved årsskiftet ble 109 kommuner slått sammen til 43 nye kommuner, og antall fylker ble redusert fra 18 til 11.

Etter sammenslåingene har det gjennomsnittlige innbyggertallet i norske kommuner økt fra 12.200 til i underkant av 15.000. Antall kommuner med under 1.000 innbyggere har sunket fra 27 til 21.

I fylkesstrukturen har Troms og Finnmark blitt slått sammen, mens Aust- og Vest-Agder er blitt til Agder. Også Vestfold og Telemark er blitt til ett fylke.

Samtidig har Buskerud, Akershus og Østfold blitt til Viken, Oppland og Hedmark heter nå Innlandet og Sogn og Fjordane og Hordaland er blitt til Vestland.

«Går ikke over»

Kommunereformen er imidlertid omstridt, og Senterpartiet har vært den hardeste kritikeren av endringene. Partiet viser til at 31 kommuner er blitt slått sammen med tvang, og partiet er kritisk til at regjeringen vil belønne økonomisk kommuner som slår seg sammen.

Sp vil ikke tvinge kommuner til å slå seg sammen og vil kjempe for at kommuner med mindre enn 5.000 innbyggere skal bestå dersom kommunen selv ønsker det. Partiet vil dessuten åpne for at kommuner og fylker som er tvangssammenslått, kan bli delt opp igjen dersom det er et lokalt ønske om det.

Men til tross for sammenslåinger: Etter nyttår har fortsatt rundt 120 kommuner under 3.000 innbyggere, og halvparten av alle kommunene i Norge har under 5.000 innbyggere.

– Mitt utgangspunkt er at denne prosessen ikke går over, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) nylig til NTB.

– Nettopp fordi veldig mange kommuner fortsatt er veldig små og sårbare, og de kommer til å få problemer med å løse oppgavene sine, eller de har det allerede, sier hun.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.