I første pause klokken 10.00 ble Eirik Jensen pågrepet i salen. Han rakk bare å gi en klem til sin samboer Ragna Lise Vikre før han ble ført ned i kjelleren av tjenestemenn fra Spesialenheten.

– Han har fått sin endelige dom på 21 års fengsel, og da mener vi det er riktig å pågripe ham. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig, sier nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Etter pausen sa rettens administrator Halvard Leirvik at han hadde forstått at det hadde vært en pågripelse i salen.

– Det som foregår i Borgarting denne dagen, er en domsavsigelse der partene er innkalt, sa dommeren.

Jensen vil bli holdt i arrest til i morgen, lørdag. Da blir han fremstilt for Oslo tingrett klokken 11.30 med begjæring om varetektsfengsling.

I første pause i retten, rundt kl. 10, ble Eirik Jensen (lengst t.h.) pågrepet av Spesialenheten. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Håpet på å bli hørt

I morges, før dørene åpnet, snakket Aftenposten med Jensen på gaten utenfor Oslo tinghus. Da sa han dette:

– Denne gangen mener jeg at retten har fått med seg at det ikke er tidsmessig sammenheng mellom det etterforskningen konkluderer med og Gjermund Cappelens forklaringer, sa Jensen minutter før dørene åpnet.

Han og samboer Ragna Lise Vikre var tidlig ute, og måtte stå foran Tinghuset og vente på at dørene åpnet kl. 08.00.

– Det er ikke sammenheng mellom tidspunkter for hasjinnførslene til Norge og mine kontakter med Cappelen. Det har jeg påvist, sa han.

Få minutter senere ble dommen lest opp: 21 års fengsel.

Jensens medtiltalte Gjermund Cappelen dømmes til 13 års fengsel. Det er to år mindre enn i tingretten, og ett år mindre enn aktor la ned påstand om i ankesaken.

83 sider lang dom

Rettens aktører tok plass i sal 250 i god tid. Aktoratet på to stolrader på de fem dommernes høyre side og de tiltalte med forsvarerne på venstre. Eirik Jensen satte seg på bakre rad nærmest dommerbordet, mens Gjermund Cappelen satte seg nederst på den samme stolraden.

Dommen er 83 sider lang, det vil ta flere timer å lese opp hele dommen.

Alle sto oppreist da lagdommer Halvard Leirvik leste domsslutningen: Eirik Jensen er skyldig. Straffen er satt til lovens strengeste – 21 års fengsel. I tillegg må han tåle inndragning av drøyt 1,4 millioner kroner.

Enige om skyld, uenige om straff

Jensen bøyde seg frem og støttet seg med begge hender i bordplaten foran seg og så ned. Han fyller 63 år om noen uker. Etter å ha sonet to tredjedeler av straffen, og etter fratrekk av 111 dager i varetekt, kan han håpe på prøveløslatelse når han er blitt 76 år gammel.

Gjermund Cappelen ble dømt til 13 års fengsel. Han har sittet i varetekt siden pågripelsen i desember 2013, og kan dermed håpe på prøveløslatelse før 2022.

Meddomsretten består av fem personer, der to av dommerne er lagdommere og de tre andre er legdommere. Altså er to fagdommere. De tre andre ikke er dommere til daglig.

Retten var enstemmig i avgjørelsen av skyldspørsmålet, men delte seg under straffeutmålingen. Flertallet mente at straffen for Jensen skulle være 21 år, mens et mindretall ville den skulle være 20 år. Flertallet påpeker at Jensen hadde en lederstilling i politiet og samtidig en sentral rolle under innførslene, noe retten finner svært skjerpende.

Vil vurdere anke til Høyesterett

Advokat John Chr. Elden som er Jensens forsvarer, sier at han vil vurdere lovanvendelsen og saksbehandlingen for eventuelt å oppheve det Jensen er klar på er en feil dom.

Eirik Jensen anket dommen på stedet etter at dommen var avsagt klokken 15.40 og deretter ført til arresten.

Retten delte seg også under utmålingen av Cappelens straff. Mens flertallet sa 13 år, sa et mindretall 14 år. Et annet mindretall sa at straffen burde være 12 år.

Lagmannsretten slår fast at oppklaringen av saken mot Jensen i stor grad kan takkes Cappelen. Samtidig understreker retten av deres kriminelle virksomhet ikke hadde skjedd uten Cappelen. Likevel er det gått seks og et halvt år siden han ble pågrepet, selv om han har erkjent alt.

– Han har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke straffeutmålingen til Høyesterett, sier Cappelens forsvarer, Kaja de Vibe Malling.

Gjermund Cappelen sa at han ønsker å ta betenkningstid. Ankefristen er to uker.

Cappelen har tidligere gitt uttrykk for at han er mer opptatt av å bli trodd, enn han er av å kjempe videre for å redusere straffens lengde. Dommen som nå har falt, viser at retten har hatt mer tillit til hans forklaringer enn den har hatt til det Jensen har forklart.

Hør podkasten Forklart om hva dommen betyr for politiet:

Fikk holde på i årevis

Lagmannsretten slår fast at Cappelen var en svært profesjonell hasjimportør og hadde et forbruk i millionklassen. Forbruket for 2013 skal ha vært over 5 millioner kroner. Han kjørte rundt i de dyreste modellene av bilmerker som BMW og Mercedes.

Politiet hadde Cappelens adresse på ruten under opplæringen av nye spanere. Likevel fikk han holde på i flere år før han til slutt ble tatt.