Regjeringen innfører nasjonale koronainnstramminger: – Skjenkestopp i hele landet