Minst to av kvinnene er smuglet ut av Al-Hol-leiren i Syria, har SVT fått opplyst.

– Politiet, Säpo, sosialtjenesten, migrasjonsnettverk og helse skal stå klare til å ta imot dem så snart de lander, sier leder for det Sveriges senter mot voldelig ekstremisme, Jonas Trolle.

Han forteller at politiet vil gjennomføre de første avhørene av kvinnene så snart de lander. Politiet ønsker også å ivareta barna.

– Det handler om barneperspektivet. De må bli tatt hånd om og få hjelp, ikke minst for å ikke risikere at de radikaliseres, sier Trolle.

– Det andre perspektivet er for ofrene som har blitt forfulgt, drept og utsatt for andre overgrep. De må få rettferdighet. Derfor må de hjemvendte voksne umiddelbart utredes, legger han til.

Kvinnene og barna har vært i Tyrkia i over to måneder. Årsaken til at de nå reiser hjem, er blant annet at det ene barnet skal dna-testes for å få foreldreskapet bekreftet.