Mens Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tok turen til sin barndomsby Scranton i vippestaten Pennsylvania, holdt president Donald Trump seg i Washington og omegn, der han blant annet besøkte Republikanernes valgkampkontor. Han planlegger å tilbringe valgnatten i Det hvite hus, som nå er omringet av sperringer.

Biden har lenge ledet på nasjonale meningsmålinger, men Trump har fortsatt en reell sjanse til å vinne. Ifølge statistikere ligger den på rundt 10 prosent.

Valgdeltakelsen ser ut til å bli rekordhøy, men de fleste steder ble det meldt om relativt kort ventetid ved stemmelokalene. I delstaten Georgia opplyser valgfunksjonærer at den gjennomsnittlige ventetiden kun er på 2 minutter. I enkelte forsteder i Pennsylvania blir det imidlertid meldt om timelange køer, ifølge CNN.

Men mange har også brukt anledningen til å forhåndsstemme for å unngå smittefare. Tirsdag ble det klart at over 101 millioner amerikanere har forhåndsstemt, enten ved at de har sendt inn poststemmer, eller ved at de har levert inn stemmesedlene ved personlig oppmøte i dagene og ukene før valget, ifølge U.S. Elections Project.

Et stort spørsmål er imidlertid hvor mange poststemmer som blir annulert fordi de ikke når fram i tide, og hva som vil skje med stemmesedler som delstatene ikke rekker å telle innen fristene de selv har satt.

Poststemme-ordre

Tirsdag beordret en føderal dommer i Washington D.C. postvesenet til å tømme lagrene sine for poststemmer og sende dem umiddelbart til valglokalene for opptelling. Emmet Sullivan ga postvesenet frist til klokka 21 norsk tid for å sikre at ingen brevstemmer blir holdt igjen i regioner der ekspedisjonen har gått langsomt. Det gjelder områder i vippestatene Pennsylvania, Michigan, Georgia, Texas, Florida og Arizona.

Men da fristen gikk ut, var orden ikke utført, og det er uvisst hva som skjer videre.

Det kan dreie seg om så mange som 300.000 brevstemmer i tolv distrikter der postvesenet hevder å ha ekspedert brevene, men valgkommisjonen ikke kan se å ha mottatt dem, skriver New York Times.

Rettskjennelsen regnes som positiv for demokratene, ettersom det er klart flest velgere som er registrert som demokrater som har bedt om å få stemme per brev.

Rettsdrama i Pennsylvania?

En av de mest betente konfliktene rundt poststemmer foregår i Pennsylvania, der republikanerne har gått rettens vei for å forsøke å hindre at stemmetellingen kan fortsette i tre dager etter valget.

Trump signaliserte tirsdag nok en gang at han vil gjøre alt han kan for å hindre at delstaten skal kunne telle forsinkede poststemmer. Republikanerne har klaget delstatens vedtak inn for retten, men har foreløpig ikke fått medhold.

– Man må ha en dato, og datoen er tilfeldigvis 3. november. Vi har krav på å få vite hvem som vinner på selve valgdagen, uttalte Trump da han tirsdag besøkte Republikanernes nasjonalkomité i Arlington ved Washington.

I helgen sa Trump at han vil bruke domstolene for alt de er verdt for å få stanset opptellingen av stemmer som kommer inn etter valgdagen.

Mystiske oppringinger

På valgdagen ble det også kjent at FBI etterforsker en serie mystiske automatiserte telefonoppringninger som oppfordrer folk til å bli hjemme.

Det skal dreie seg om minst to ulike serier med automatiserte oppringinger, såkalte robocalls. De ber folk bli hjemme og holde seg i sikkerhet, uten at stemmegivning nevnes direkte, opplyser en embetsmann fra Department of Homeland Security til Reuters.

Tirsdagens valg blir holdt i et splittet USA, der mange velgere frykter at motparten vil reagere med voldelige opptøyer hvis deres kandidat taper. Mange amerikanere sier at valget har fått dem til å føle seg fysisk dårlig. Andre har vært helt besatt av å følge meningsmålingene for å roe nervene, noen har kjøpt skytevåpen, mens andre igjen har undersøkt mulighetene for å flytte til utlandet eller har flyttet til en hytte i skogen for å skjerme seg.

En meningsmåling fra oktober viser at sju av ti velgere sier at de er bekymret for valget. Den viser også at Joe Bidens tilhengere har større hang til bekymring enn Donald Trumps velgere – 72 prosent mot 61 prosent, ifølge målingen fra AP-NORC.

Frykter sosial uro

– Når valgresultatene begynner å tikke inn, vil jeg heller være trygt hjemme, noe som er ganske trist, sier Lacey Stannard (28), en tobarnsmor i delstaten Tennessee. Hun er gift med en soldat, og vil stemme på Biden i en delstat der Trump er storfavoritt.

Aldri hadde hun trodd at hun skulle være redd for sosial uro og politisk vold i forbindelse med et amerikansk valg.

Mandag kveld startet hun den fem timer lange kjøreturen til valglokalet i hjembyen etter å ha fått avslag på søknaden om å få tilsendt en poststemmeseddel til militærbasen der familien bor.

Frykter sosialisme

Men mange av Trumps tilhengere sier også at de kjenner på frykt. Presidenten har advart dem om at hvis han mister makten, kommer landet til å bevege seg mot sosialisme, kriminaliteten vil skape kaos i amerikanske byer, og den friheten som mange av landets innbyggere setter så høyt, vil bli redusert til politisk korrekthet.

– Hvis vi slipper den andre fyren inn, kommer helvete til å bryte løs, sier Dan Smith (53), en pensjonert politimann fra Norfolk i Virginia, med referanse til demokraten Biden.