Den Oslo-baserte organisasjonen som blir ledet av Farid Bouras, fikk en halv million kroner da søknaden ble innvilget, melder Dagsavisen, som har sett nærmere på denne saken.Vi vil granske om det er brudd på de forutsetningene som ligger til grunn for tildelingen, sier avdelingsdirektør Håkon Skulstad i Justisdepartementet til Dagsavisen.

Departementet vil undersøke sannhetsgehalten i påstander fra Ungdom Mot Vold som går ut på at organisasjonen driver meklingsarbeid og voldsforebygging mellom ungdomsgjenger i Oslo. Organisasjonen har også oppgitt at de har politiet som en av sine viktigste samarbeidspartnere i det voldsforebyggende arbeidet i hovedstaden.

Det kan jeg ikke skjønne. Vi vet veldig lite om hva Ungdom Mot Vold driver med. Hvis de er så mye ute i miljøene på gata som de sier de er, er det rart at vi ikke ser og hører noe til dem, sier politioverbetjent Geir Tveit på Grønland politistasjon i Oslo.