Statistikken, som er utarbeidet av innvandrerkonsulent Inger Nesvåg i Oslo bispedømme og Henrik Broberg fra Regnbuen Antirasistiske Organisasjon i Tromsø, viser at 21 av de 39 er barn eller ungdommer.15 av kirkeasylantene kommer fra Kosovo, ni fra Iran, fire fra Albania, fire fra Bosnia, fire fra Syria, to fra Ukraina og én fra Pakistan.

Asylantene har søkt tilflukt i ti forskjellige kirker og bedehus rundt i landet, skriver avisa Dagen.