Høyesteretts kjæremålsutvalg har besluttet å fremme saken. Dette skal være første gang Høyesterett skal behandle en sak som gjelder tvangsinnløsning av minoritetsaksjer i et børsnotert selskap.Bakgrunnen for saken er at Kjell Inge Røkke i juni 1999 tvangsinnløste minoritetsaksjonærene i Norway Seafoods for børskurs, som var 16 kroner.

Asker og Bærum tingrett kom fram til at riktig verdi skulle være kroner 34,50. I ankesaken endte Borgarting lagmannsrett på et noe lavere beløp, men fastslo at Orkla og Kjell Inge Røkke måtte betale 30,40 per aksje. Nå skal altså Høyesterett avgjøre hva som er riktig pris.