– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB.

Ansatte i skoler og barnehager som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, meldte Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar.

– Best mulig tilbud

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Vi viderefører det nasjonale tiltaksnivået etter jul. Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Utdanningsforbundet: – Urimelig og ulogisk

Utdanningsforbundet mener karanteneunntaket for lærere og barnehageansatte i arbeidstiden er både urimelig og ulogisk.

Hege Valås sier at Utdanningsforbundet har stor forståelse for regjeringens ønske om å holde skoler og barnehager åpne, noe som er bakgrunnen for den nye regelen om karanteneunntak.

– Det er likevel urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sier Valås.

– Bør ha rødt nivå til vi får kontroll

foto
Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund Foto: Pressebilde: Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund vil heller ha rødt nivå i skolene enn å gi de ansatte karanteneunntak.

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til NTB.

Hun er ikke fornøyd med regjeringens vedtak om å gi ansatte ved skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden – såkalt fritidskarantene. Hun forteller at medlemmene er mer bekymret for å bli smittet på arbeidsplassen enn på fritiden.

– Regjeringen bør kjøre på rødt nivå til de får kontroll på smitten, i hvert fall inntil nok personell får en oppfriskningsdose av vaksinen, sier Walker.