– Ut fra en samlet vurdering mener vi det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, sa Stoltenberg på regjeringens koronapressekonferanse torsdag.

Ifølge en av FHIs modeller for hvordan pandemien vil utvikle seg, kan det bli opptil 60–70 innlagte hver dag. Stoltenberg sier de ikke tror antall innlagte blir så høyt.

– Men dette vet vi ikke, så vi må være forberedt også på en større bølge enn det vi regner med at vi kan håndtere og forebygge greit, tilføyde hun.

– Vi må følge med hele tiden og se hvilken belastning det representerer samlet på sykehusene, men også kommunene og i form av sykdomsbelastningen i befolkning, svarte hun på NTBs spørsmål.

Det er viktig at folk følger de viktigste tiltakene som nå er på plass: At man vaksinerer seg, og at man isolerer seg dersom man blir koronasyk, påpeker FHI-direktøren. I tillegg kommer eventuelle lokale tiltak ved større smitteutbrudd.

Når en stor andel av befolkningen er vaksinert, vil effekten av lokale tiltak være større, påpekte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Du har en mulighet til å snu trenden veldig raskt, sier han.