– Jeg gleder meg til å sette i gang med forhandlinger. Jeg er forberedt på tøffe tak og lange dager, men det skal bli fint å komme i gang, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

SV foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Partiet ønsker at folk med de største formuene og aksjeinntektene skal bidra mer til fellesskapet.

Partiet ønsker å øke formueskatten med 14,7 milliarder og inntektsskatten med 7,3 milliarder. Folk som tjener under 600.000 vil få skattekutt, mens de som tjener mer vil i snitt få økt skatt. De som tjener over en million vil få en betydelig skatteøkning med SVs opplegg.