Sejersted døde stille og fredelig i sitt hjem etter å ha vært syk i flere år. Familien takker helsetjenestene for den gode hjelpen han fikk.

Francis Sejersted var medlem av Nobelkomiteen fra 1982 til 1999 og leder fra 1991. Han var dessuten styreleder i stiftelsen Fritt Ord for 2000 til 2011, og han ledet den store Ytringsfrihetskommisjonen, som leverte sin innstilling i 1999. Francis Sejersted var historiker og professor ved Universitetet i Oslo i økonomisk og sosial historie.

Sejersted ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1994 og var også kommandør av Dannebrogordenen og den svenske Nordstjärneorden. (©NTB)