Det ligger an til en opphetet debatt på det ekstraordinære møtet. Trolig vil det bli diskusjon om selve debattopplegget ettersom det er varslet begrenset taletid på møtet.

I tillegg vil strømsituasjonen og hvordan forslagene skal behandles, bli debattert.

Til sammen kommer partiene med minst 81 forslag til hvordan Norge skal løse strømpriskrisen.

I sin redegjørelse har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lovet en helhetlig gjennomgang av situasjonen Norge befinner seg i, tiltakene regjeringen har gjennomført, og tiltakene de kommer til å gjennomføre.

Regjeringens linje

På et frokostmøte med pressen mandag morgen varslet Aasland at tre grep vil bli viktige å for å løse energikrisen på lang sikt: Mer kraftutbygging, mer nett og mer energisparing.

Samtidig ber han partiene på Stortinget ha is i magen og legge seg på regjeringens linje.

– Stortinget bør legge redegjørelsen til grunn når de skat votere over forslagene. Vi har energiknapphet og krig i Europa, sier han.

Hvor stor energiknappheten vil bli framover når det igjen blåser og regner i Europa, har ikke statsråden analyser på.

– Men det er beregnet et gassunderskudd på 18 prosent, sier han og varsler at regjeringen fortsatt vil ha full gass i aktiviteten på norsk sokkel.

Klare krav

Et enstemmig presidentskap vedtok i august at Stortinget skulle kalles inn til møte i plenum tidligere enn normalt som følge av strømsituasjonen. Stortingets offisielle åpning skjer normalt først i oktober.

Opposisjonen har uttalt at de forventer klar tale og håndfaste grep fra regjeringen.

Selv har Aasland holdt kortene tett til brystet når det gjelder hvilke tiltak han vil legge fram, men søndag kveld røpet han ett av dem til VG: Mer penger til NVE og Olje- og energidepartementet for å styrke kapasiteten til saksbehandling. Forslaget kommer i statsbudsjettet neste år.

Venstre og SV har overfor NTB trukket fram støtte til energisparing som viktig. For sistnevnte er også en forbedret strømstøtte til husholdningene og reforhandling av avtalene rundt utenlandskablene avgjørende.

Makspris på strøm blir viktig

Høyre har bedt regjeringen komme med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt.

Rødt og Frp har opplyst til NTB at de kommer til å kreve makspris på strøm, begrensning av eksport og reforhandling av kabelavtalene.

Aasland er spesielt kritisk til forslaget om makspris på strøm, som han mener kan føre til økt forbruk og mindre investeringer i fornybarsektoren.