Alle katter som fødes etter 2023, må vennes til å gå i bånd fra de er unger, mener han. Først og fremst på grunn av fuglelivet.

– Det er nulltoleranse for at hunder fyker rundt og dreper dyr. Hvorfor lar vi kattene løpe fritt? spør Hansson og viser til nye rapporter som bekrefter at katter tar livet av flere millioner småfugl hvert år.

Samtidig vet vi at mange norske småfuglbestander er på vei nedover. Stadig flere havner på rødlista, påpeker Hansson.

Han mener folk må ta samme ansvar for kattene sine som for hundene.

– Å holde katter i bånd er ikke krevende. Det er dritlett. Vi gjør det med hundene. Det er bare spørsmål om vi gidder, skriver han.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) mener forslaget er særdeles dårlig.

– Det er helt uaktuelt å innfør båndtvang, fordi katter og hunder er veldig forskjellige dyr, sier han til NTB.

Han påpeker at mange holder katt for å jage rotter og mus, og at den derfor også er et nyttedyr. Problemet med småfuglbestanden må løses på andre måter, mener han.

– Noen setter bjeller på katten for å varsle småfuglene, men det vil jo være til hinder for musejakt, sier Pollestad.